2019 Yılı Sirkülerleri

Hesap dönemi takvim yılı olan vergi mükelleflerinin, gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan etmeleri gereken gelir ve kurumlar vergisi matrahını doğru bir şekilde hesaplayabilmeleri ve kanunen yapılması zorunlu işlemlerin zamanında yapılması için önemli gördüğümüz bazı hatırlatmalar bu sirkülerimizde sıralanmıştır. Cezai yaptırımlara muhatap tutulmamak için aşağıda belirtilen işlemler üzerinde titizlikle durulmalıdır.

Please reload

Mecidiyeköy Yolu Cad. No:10 Celilağa İş Merkezi 8. Kat D.33-34 Şişli İSTANBUL

Telefon:0212 272 11 41 Faks:0212 266 38 47

aktifymm@aktifymm.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Social Icon